Vízforraló - Használati utasítás

BIZTONSÁGI INSTRUKCIÓK 

Alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót az első használat előtt. Az ebben foglalt információk segítenek csökkenteni a tűz, áramütés és sérülések kockázat.
Tartsa biztonságos helyen az útmutatót, garanciapapírt, nyugtát és csomagolást, hogy a jövőben is hozzáférjen.
Amennyiben lehetséges, amikor továbbadja az eszközt, mellékelje az útmutatót is.
Mindig tartsa be a következő alapvető biztonsági óvintézkedéseket amikor elektromos eszközt használ:

Elektromos biztonság és vezetékkezelés

 • Győzödjön meg, hogy az eszköz feszültsége és a fali csatlakozó feszültsége megegyezik, és a fali csatlakozó megfelelően földelt.
  Ha ez nem megoldott, ne használja a vízforralót, és vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
 • Ne használjon egyszerre több eszközt ugyan azon a hálózaton, mert ez növeli a rövidzárlat lehetőségét.
 • A tűz és az áramütés elkerülése érdekében ne merítse víz és más folyadék alá a vízforraló kábelét, talapzatát és magát a kancsót.
 • A kábel olyan módon legye elvezetve, hogy azt senki ne tudja véletlenül kihúzni.
 • Ne rángassa, feszegesse, ne rongálja meg és ne tegye ki egyéb stresszfaktornak a kábelt, és tartsa távol mindennemű hőforrástól, valamint éles tárgyaktól.
 • A sérült vezetéket, valamint csatlakozót cseréltesse ki a gyártóval vagy egy képzett szakemberrel.
 • Az eszköz sérülése esetén vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.
 • Bizonyosodjon meg, hogy az eszköz, a vezeték és a fali aljzat tiszta és száraz, mielőtt használná.
 • MEGJEGYZÉS: Amennyiben otthonában nincs megszakító, javasoljuk, hogy a vízforralót maradékáramú készülékkel használja,
  ezzel is csökkentve a forrázás lehetőségét.
 • A forrásban lévő víz kifröccsenését elkerülendő, soha ne töltse meg a kancsót teljesen.
  Ügyeljen rá, hogy a víz szintje a minimum és maximum szint között van.
 • Mielőtt bekapcsolná a forralót, ellenőrizze, hogy a fedelet megfelelően becsukta.
 • Ne hagyja, hogy a szűrő leváljon, annak mindig a kancsó szájánal kell lennie.
 • Amikor az eszköz be van kapcsolva, ne hagyja őrizetlenül.
 • Mielőtt levenné a kancsót a talapzatról, ellenőrizze, hogy kikapcsolta.
 • Ha nem használja a forralót, húzza ki a fali aljzatból.
 • Mielőtt szétszedné vagy tisztítaná a vízforralót, húzza ki és hagyja lehűlni.
 • Amikor kihúzza a csatlakozót, ne rángassa, határozott mozdulattal húzza ki.
 • MEGJEGYZÉS: Ha véletlenül víz nélkül kapcsolja be az eszközt, a beépített biztonsági kapcsoló automatikusan kikapcsolja.

VIGYÁZAT: FORRÓ!

 • Használat közben ne nyúljon a kancsóhoz. A fém és üveg részek felforrósódnak. Csak a fogantyúnál fogja meg.
 • Mindig ellenőrizze, hogy a fedő megfelelően be van csukva, és ne nyissa fel forralás közben. A fedél felnyitása forralás közben forrázást okozhat.
 • Forralás közben és közvetlenül forralás után óvakodjon a gőztől, mert az is rendkívül forró.
 • Legyen nagyon óvatos amikor úgy mozgatja a kancsót, hogy abban forró víz van.
 • Mindig óvatosan töltse ki a forralóból a forró vizet.
 • Mindig óvatosan nyissa fel a fedelet. Ügyeljen rá, hogy a kancsó nem forró.
 • Amikor a kancsóban forró víz van, ne távolítsa el a szűrőt.

Az első használat előtt

 • Csomagolja ki az eszközt, de mielőtt kidobná a szemetesbe a csomagolóanyagot, bizonyosodjon meg, hogy a kancsó sértetlen és megfelelően működik.
  A műanyag csomagoló fulladást okozhat, ezért tartsa távol gyermekektől.
 • Bontsa ki teljesen a kábelt, és ellenőrizze, hogy nincs-e rajta sérülés.
  Ne használja, ha nem megfelelően működik vagy sérült. Ebben az esetben keresse fel a forgalmazót.
 • Alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót, hogy kellően megismerje a vízforralót.
  Fordítson kellő figyelmet a korábbiakban ismertetett biztonsági instrukciókra.
 • Vegye le a kancsót a talapzatról, nyissa fel a fedelet, és töltse meg a kancsót hideg vízzel, majd forralja fel, ezután pedig öntse ki a vizet.
  Erre azért van szükség, hogy a gyártás és szállítás közben az esetlegesen a kancsóba került szennyeződéseket eltávolítsa.
  Ismételje meg ezt a lépést legalább kétszer, mielőtt ténylegesen használná a vízforralót.

Speciális Biztonsági Utasítások

 • Csak hideg csapvizet töltsön a kancsóba.
 • A vízszint mindig a MIN és MAX szint között legyen. Ha a kancsó túl van töltve, a forró víz kifröccsenhet.
 • Ellenőrizze, hogy kikapcsolta az eszközt, mielőtt levenné a talapzatról.
 • A kancsó csak a mellékelt talapzattal használható.
 • Az eszköz háztartási felhasználásra lett tervezve.
 • Ha a kábel megsérült, azt cseréltesse ki a gyártóval.
 • Mindig ellenőrizze, hogy a fedő megfelelően le van csukva.
 • A talapzatot és az eszköz külső felületét óvja a nedvességtől.
 • Az eszközt nem használhatják olyan személyek (gyermekeket is ideértve), akik csökkent fizikai, szenzoros, vagy mentális képességekkel rendelkeznek.
  Ezen személyek csak abban az esetben használhatják az eszközt, ha megfelelő felvilágosítást és felügyeletet kaptak a használatról egy felelős személytől.

A VÍZFORRALÓ FUNKCIÓI

 1. Kiöntő csőr
 2. Talapzat
 3. Vízszint jelző
 4. Fedél
 5. Fedél kioldó gomb
 6. Fogantyú
 7. Vezérlő
 8. Hőfokjelző gyűrű

 

A vízforraló használata

 • Helyezze az eszközt vízszintes felületre.
 • Nyissa fel a fedelet a Fedél kioldó gombbal. Töltse meg a kancsót vízzel.
 • Zárja vissza a fedelet. Helyezze vissza a kancsót a talapzatra.
 • Nyomja meg az on/off gombot a vezérlőn, ekkor a vízforraló elkezdi forralni a vizet 100 ℃-ig.
 • Nyomja meg a +/- gombot a vezérlőn, hogy a kívánt hőmérsékletet beállítsa, majd nyomja meg az
  on/off gombot, ekkor a vízforraló a beállított hőmérsékletre melegíti fel a vizet.
 • Nyomja a +/- gombot a vezérlőn, hogy a kívánt hőmérsékletet beállítsa, majd tartsa lenyomva az on/off gombot 2-3 másodpercig amíg 2 csippanást nem hall.
  Ekkor bekapcsol a melegen tartó funkció, és a vízforraló a beállított hőmérsékletre melegíti a vizet, valamint 30 percig ezen a hőmérsékleten is tartja.
 • Kapcsolja be a vízforralót (a kapcsoló a fogantyú alján található). A jelzőfény ekkor kigyullad.
 • A vízforraló automatikusan kikapcsol miután felforralta a vizet.
 • Használat után ne felejtse el kihúzni a fali aljzatból a csatlakozót.

Megjegyzés: Ügyeljen rá, hogy a fedél megfelelően be van csukva amikor kiönti a vizet. 

TISZTÍTÁS

 • Tisztítás előtt mindig húzza ki az eszközt a fali csatlakozóból.
 • Ha szükséges, a vízforraló külső felületét enyhén nedves ruhával törölje át.
 • Ne használjon tisztítószereket. Ne merítse víz alá az eszközt.
  Ne helyezze mosogatógépbe az eszközt. Ügyeljen rá, hogy a csatlakozó száraz maradjon.

Specifikációk:

Model no.: WKL1202SS, EAN6438151018157 
Terméknév: Vízforraló
Üzemi feszültség: AC 220-240V 50/60 Hz
Energiafogyasztás: 1850-2200W